Idé og Formål

Sammen skaber vi et stærkt rejsebranchenetværk!

IATA COMETklubbens idégrundlag og historie

Foreningen IATA COMET blev dannet den 1. december 1990 af 24 unge ansatte i rejsebranchen. COMET er en forkortelse af “Confederation Of Maturing Enthusiastic Travelyoungsters”. COMETklubben drives på non profit-basis, og er i dag en af de mest markante rejselivsforeninger i Danmark.

Formål

Foreningens formål er at skabe et stærkt netværk i rejsebranchen og, at øge integrationen mellem medlemmer og leverandører således, at vores medlemmer styrkes fagligt og socialt.  

Disse mål nås gennem møder, præsentationer, virksomhedsbesøg og studierejser. For at kunne gennemføre disse arrangementer, er klubben afhængig af den velvilje som leverandørerne viser klubben, både i form af dialog og videndeling, men i høj grad også økonomisk.

Klubben er derfor meget taknemlig for vores hovedsponsor;  Atlantic Airways.
Målsætningen for klubbens arrangementer er at de skal forløbe professionelt, med positiv indstilling og aktiv deltagelse.

Efter mere end 20 år er klubben stadig i udvikling og med en særdeles positiv indstilling til fremtiden. Samtidig er det nødvendige høje professionelle niveau bevaret for dette forum.

Den daglige drift varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer, to suppleanter samt en intern revisor.

Klubbens arrangementer
Grundpillen i klubbens aktiviteter er de faglige arrangementer. Dem gennemføres der minimum 6 af om året. De faglige arrangementer kan være paneldiskussioner, foredrag, præsentationer eller besøg hos branchens virksomheder.

En anden vigtig aktivitet er studieturene, hvor der i samarbejde med luftfartsselskaber, turistkontorer, hoteller og andre leverandører, arrangeres fagligt relevante ture, hvor deltagerne får et godt kendskab til de involverede produkter – eksempelvis ved hotelrundvisninger. I tidens løb har der blandt andet været arrangeret ture til Estland, Finland, Irland, Spanien, Frankrig, Cuba, Libanon, Brasilien, Canada, Caribien, Hong Kong, Sydafrika, USA og Færøerne.

Til sidst, men ikke mindst, har klubben sine 100% sociale arrangementer.