Generalforsamling 2015

Dato og tidspunkt
Date(s) - 10.01.2015
14:00 - 18:00

Pris
kr 0,00

Sted
Hotel Hilton

Du inviteres hermed til COMET klubbens årlige generalforsamling.

Klubbens aktiviteter afhænger i stor grad af de kræfter, der sidder i bestyrelsen og udvalgene. Så har du lyst til at involvere dig i klubbens drift og sikre at der også sker noget i klubben i 2015 – så stil op til én af posterne. Arbejdet i bestyrelsen sker ved møder ca. 1 gang om måneden samt via mail.

Ønsker du at stille op til en af de ledige poster sker dette på general forsamlingen.

Traditionen tro vil vi igen i år uddele æren “Årets Comet”.

Hvem har gjort en forskel i året der gik? Valget er dit. Send din nominering til Nancy på nancy@atlantic.fo og skriv hvorfor du vedkommende fortjener titlen.

Hotel Hilton sponsorer en let frokost og drikkevarer til arrangementet.

Kontaktperson på dagen Nancy Justinussen mobil 30 53 19 70

Program for dagen:

14.00 Frokost
14.30 Oplæg fra Hotel Hilton
14.50 Rundvisning på hotellet
15.30 En kort pause til kaffe/the
15.40 Generalforsamling
18.00 Afslutning

Agenda

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning v/ Nancy Justinussen
4. Gennemgang af klubbens økonomi v/ Søren Alling
5. Valg til bestyrelsen.

Følgende poster er på valg:
Kasserer for 2 år
Bestyrelsesmedlem 2 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år

6. Ændringer til vedtægter/indkomne forslag
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkomne forslag og vedtægtsændringer:

§ 2 Nyt forslag til paragraf

IATA-COMET klubben er en interesseforening, der upolitisk og på nonprofit basis, henvender sig til den danske rejsebranche.

§ 4 Nyt forslag til paragraf
Da det er IATA-COMET klubbens medlemmer, der er eller vil være en bærende del af rejsebranchen, både på salgsniveau og lederniveau, ser IATA-COMET klubben det som sin opgave at sikre sig, at medlemmerne på bedste måde bliver uddannet og informeret om branchens udvikling, både med hensyn til produktudvikling hos de enkelte leverandører, samt information om branchens generelle udvikling.

§ 5 Forslag – paragraf ønskes fjernet

§ 14 Nyt forslag til paragraf
Formålet er at deltage aktivt i denne klub.
Ved no-show eller afmelding fra et arrangement EFTER DEADLINE, vil der være et gebyr på kr. 150.- medmindre andet er anført på indbydelsen.

§14.1: Forslag – paragraf ønskes fjernet

Vel mødt – Bestyrelsen

hilton

Deltagere

Tilmeld dig

Tilmeldinger er lukket for denne event.

Kort

Indlæser kort...

Del på sociale medier

Skriv et svar